Các môn học bằng tiếng Anh: Đầy đủ từ vựng tiếng Anh về môn học

Các môn học bằng tiếng Anh là một trong những nội dung học thuật trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh, do đó đây cũng là từ khoá được tìm kiếm nhiều bởi các em học sinh và quý thầy cô. Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ thông tin về từ vựng tiếng Anh các môn học để các bạn cùng nắm. Hi vọng những thông tin này hữu ích cho các bạn, mời bạn tham khảo.

Các môn học bằng tiếng Anh

Tên các môn học bằng tiếng Anh bậc tiểu học

ten-mon-hoc-tieng-anh

1. Toán Maths
2. Tiếng Việt Vietnamese
3. Tiếng Anh English
4. Âm Nhạc Music
5. Mĩ Thuật Art
6. Đạo đức Ethics
7. Khoa học Science
8. Giáo dục thể chất Physical Education (P.E)
9. Công nghệ thông tin Informatic Technology
10. Lịch Sử History
11. Địa Lý Geography

Tên các môn học tiếng Anh ở bậc THCS và THPT

ten-cac-mon-hoc

1. Toán Maths
2. Ngữ văn Literature
3. Ngoại Ngữ Foreign language
4. Tiếng Anh English
5. Tiếng Trung Chinese
6. Tiếng Pháp French
7. Tiếng Nga Russian
8. Tiếng Nhật Japanese
9. Tiếng Đức German
10. Sinh học Biology
11. Hóa học Chemistry
12. Vật lý Physics
13. Lịch sử History
14. Địa lý Geography
15. Tin học/ Công nghệ thông tin Informatic Technology/ Computer Science
16. Âm nhạc Music
17. Mỹ thuật Art
18. Thể dục Physical Education (P.E)
19. Đại số Algebra
20. Hình học Geometry
21. Giáo dục công dân Ethics
22. Giáo dục quốc phòng National Defense Education

Các môn học ngoại khoá tiếng Anh

ten-mon-nghe-thuat-tieng-anh

 • Art: Nghệ thuật
 • Classics: văn hóa cổ điển (thời Hy Lạp và La Mã)
 • Drama: kịch
 • Fine art: Mỹ thuật
 • History: Lịch sử
 • History of art: Lịch sử nghệ thuật
 • Literature: Văn Học
 • Ví dụ: French literature, English literature, v.v… văn học Pháp, văn học Anh, v.v
  Modern languages: Ngôn ngữ hiện đại
 • Music: Âm nhạc
 • Philosophy: Triết học
 • Theology: Thần học
 • Physical education: thể dục
 • Aerobics: môn thể dục nhịp điệu
 • Athletics: môn điền kinh
 • Gymnastics: môn thể dục dụng cụ
 • Tennis: môn quần vợt
 • Running: chạy bộ
 • Swimming: bơi lội
 • Football/soccer: đá bóng
 • Basketball: môn bóng rổ
 • Baseball: môn bóng chày
 • Badminton: môn cầu lông
 • Table tennis/ping-pong: môn bóng bàn
 • Karate: võ karate
 • Judo: võ judo
 • Anthropology: nhân chủng học
 • Archaeology: khảo cổ học
 • Cultural studies: nghiên cứu văn hóa
 • Economics: kinh tế học
 • Literature: ngữ văn
 • Media studies: nghiên cứu truyền thông
 • Politics: chính trị học
 • Psychology: tâm lý học
 • Social studies: nghiên cứu xã hội
 • Geography: địa lý
 • History: lịch sử
 • Civic Education: Giáo dục công dân
 • Ethics: môn Đạo đức

Các môn học đại học bằng tiếng Anh

ten-mon-hoc-dh

Chủ nghĩa xã hội khoa học: scientific socialism

Chuyên ngành: field of study

Côn trùng, bệnh cây: entomology and pathology

Công nghệ sinh học bio-technology

Công tác quốc phòng an ninh: introduction to the national defense

Dân số và phát triển: population and development

Đào tạo chính quy: regular full time

Điều tra rừng: forest inventory

Đo đạc land: measuremet

Đơn vị học trình: credit

Động vật rừng: forest zoology

Dự báo kinh tế và kinh doanh: economic and business forecasting

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam: political revolution communist party of the roadmap of vietnam

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam: revolutionary roads and policies of vietnamese communist party

Đường lối quân sự của đảng cộng sản việt nam: vietnam communist party’s direction on the national defense

Giáo dục quốc phòng: national defense education

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng: physical and national defense education

Giáo dục thể chất: general theory & fitness freedom

Viết về các môn học bằng tiếng Anh

Chúng tôi gợi ý cho bạn cách viết về các môn học yêu thích, bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp cho bạn một số đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh miêu tả môn học yêu thích để bạn có thể tham khảo.

Mẫu câu viết về các môn học yêu thích

mon-hoc-yeu-thich

My favorite subject in my secondary/ high school is… (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

I’m excited in/ interested in/keen on/into… (Tôi thích/ đam mê…)

Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I like this subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

…plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

… is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

…is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi thế của tôi khi học tốt…là…)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.)

Văn mẫu tiếng Anh viết về môn học yêu thích

Tiếng Anh

Math is my favorite subject. I really like the numbers. Math in elementary school is pretty easy. I can easily complete the exercises that the teacher asks. My high school math was relatively difficult. I need to learn very hard to conquer it. Math includes algebra and geometry. I prefer to learn geometry. I have a rich imagination, along with logical thinking. I usually get good marks in geometry problems. Every time I solve a math problem, I feel refreshed and proud. When I study math, I also practice absolute concentration. I can sit and solve math problems for hours at a time. Being good at math helps me to be loved by my teachers and friends. Learning math well makes my thinking sharper. Other subjects are also better from there. Math is the premise to help me train my brain. For me, solving math problems is also a form of stress relief. When I have a problem in my life I sit down and solve the math. After completing the math, it’s time for me to remove the “spider webs” in my heart.

Tiếng Việt

Toán là môn học mà tôi yêu thích nhất. Tôi rất thích những con số. Môn toán ở bậc tiểu học khá dễ. Tôi có thể dễ dàng hoàn thành những bài tập mà thầy cô yêu cầu. Môn toán tại trường trung học phổ thông của tôi tương đối khó. Tôi cần cố gắng rất nhiều để chinh phục được nó. Môn toán gồ đại số và hình học. Tôi thích học hình học hơn. Tôi có một trí tưởng tượng phong phú, cùng với tư duy logic. Tôi thường đạt điểm tốt đa trong những bài toán về hình học. Mỗi khi giải được một bài toán, tôi cảm thấy sảng khoái và tự hào. Khi học toán tôi còn rèn luyện được sự tập trung tuyệt đối. Tôi có thể ngồi và giải toán nhiều giờ liền. Học giỏi toán giúp tôi được thầy cô và bạn bè yêu quý. Học toán tốt giúp tư duy của tôi nhạy bén hơn. Những môn học khác cũng từ đó mà tốt hơn. Môn toán là tiền đề giúp tôi rèn luyện bộ óc của mình. Đối với tôi, giải toán cũng là một hình thức giảm căng thẳng. Khi tôi gặp một vấn đề trong cuộc sống tôi sẽ ngồi xuống và giải toán. Sau khi hoàn thành bài toán cũng là lúc tôi gỡ được những “đám mạng nhện” trong lòng.

Tiếng Anh

In my opinion, the favorite subject of one student can partly reflect his or her personality. For example, people who love Math tend to have logical thoughts, people who love Arts are usually the creative ones, and people who love Chemistry like to explore and research. In that way of logic, people may know that I love Literature because I am a gentle girl who always has a lot of thoughts and words. I love spending time to read extra poems and stories of the authors in my textbooks. The ones that we study at school are usually just small parts of their works, and they cannot satisfy me. That is also a way for me to prepare for my next class and review for the old ones. I gain a lot of vocabulary by doing that, so I usually have many different ways to express and describe a thing. In writing classes, I am one of the students who turn in the most pages since I have many ideas thanks to reading. Each author has his or her own way to write about the same subject, and their words are very good to use. People usually give me compliments on the way I talk and choose the words, and it is one of the advantages of studying Literature. In the future, I want to be a Literature teacher so that I can continue to learn and research more about the pieces of art from all over the world. I love words, ideas and expression, so I will always consider it as my favorite subject of all time.

Tiếng Việt

Theo ý kiến của tôi, môn học yêu thích nhất của một học sinh có thể phần nào phản ánh tính cách của họ. Ví dụ như những ai yêu môn Toán thường có những suy nghĩ logic, những ai thích Nghệ thuật thường là những người sáng tạo, và những người thích môn Hóa học thích khám phá và nghiên cứu. Theo cách suy luận đó, mọi người có thể biết được tôi thích môn Văn học bởi vì tôi là một cô gái dịu dàng luôn có rất nhiều suy nghĩ và lời lẽ. Tôi rất thích dành thời gian để đọc thêm những bài thơ và mẫu truyện của những tác giả trong sách giáo khoa. Những gì chúng ta được học ở trường chỉ là một phần nhỏ trong những tác phẩm của họ, và chúng không thể nào làm tôi cảm thấy hài lòng. Đó cũng là cách để tôi chuẩn bị cho buổi học kế tiếp và ôn lại những bài cũ. Tôi có được rất nhiều từ vựng khi làm như thể, vậy nên tôi thường có nhiều cách khác nhau để thể hiện và diễn tả một thứ gì đó. Trong những buổi học viết, tôi là một trong những học sinh luôn nộp nhiều giấy nhất bởi vì tôi có nhiều ý tưởng nhờ vào việc đọc sách. Mỗi một tác giả có cách riêng của mình để viết về cùng một vấn đề, và ngôn ngữ của học rất tốt cho tôi sử dụng. Mọi người thường cho tôi những lời khen về cách tôi nói chuyện và chọn từ, và đây cũng là một trong những lợi ích khi học Văn học. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn để tôi có thể tiếp tục việc học và nghiên cứu thêm về những tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Tôi thích ngôn từ, ý tưởng và cách diễn đạt, vì thế tôi sẽ luôn xem nó là một môn học mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay.

Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những thông tin liên quan đến các môn học bằng tiếng Anh, đầy đủ từ bậc tiểu học đến THCS, THPT và bậc đại học. Hi vọng những thông tin này hữu ích cho bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#15 môn học bằng tiếng Anh; #Các môn học bằng tiếng Anh lớp 5; #Viết về các môn học bằng tiếng Anh; #Các môn học đại học bằng tiếng Anh; #Các môn học bằng tiếng Anh lớp 6; #Các môn học tiểu học bằng tiếng Anh; #Bài tập tiếng Anh về các môn học; #Các môn học bằng Tiếng Anh lớp 4