0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Viết về điều quan trọng nhất bằng tiếng Anh cực hay nên tham khảo

Viết về điều quan trọng nhất bằng tiếng Anh là một chủ đề quen thuộc trong văn viết và nói của ngôn ngữ quốc tế. Nếu bạn là một người đang theo đuổi ngoại ngữ thì chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp nội dung này. Vậy bạn đã biết cách nói về điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình một cách ngắn gọn nhưng vẫn lôi cuốn người nghe hay chưa? Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc tất tần tật từ vựng, cách nói từ đơn giản đến phức tạp, như một chủ đề nói trong các cuộc thi chứng chỉ Ielts… liên quan đến điều bạn xem là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Từ vựng về điều quan trọng nhất trong cuộc đời bằng tiếng Anh

dieu-vo-gia-bang-tieng-anh

 • priceless /ˈprīsləs/ (adj) vô giá
 • sentiment /ˈsen(t)əmənt/ (n) tình cảm
 • emotion / əˈmōSH(ə)n/ (n) cảm xúc
 • garment /ˈɡärmənt/ (n) quần áo
 • protection /prəˈtekSH(ə)n/ (n) sự bảo vệ
 • parent /ˈperənt/ (n) cha mẹ
 • soul /sōl/ (n) tâm hồn
 • mistake / məˈstāk/ (n) lỗi lầm
 • silently /ˈsīləntlē/ (adv) thầm lặng
 • understand /ˌəndərˈstand/ (v) thấu hiểu
 • embrace /əmˈbrās/ (v/n) ôm / cái ôm
 • lullaby /ˈlələˌbī/ (v) hát ru
 • cultivated /ˈkəltəˌvādəd/ (v) vun đắp
 • cherish /ˈCHeriSH/ (v) trân trọng
 • peaceful /ˈpēsfəl/ (adj) yên bình

Viết về điều quan trọng nhất bằng tiếng Anh

viet-ve-dieu-vo-gia-bang-tieng-anh

Bài mẫu 1: Gia đình nơi có bố mẹ yêu thương

For each person, the family is always the most important thing in life and I also feel it myself. I am so happy to have a perfect family full of laughter and love.

(Đối với mỗi người, gia đình luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống và chính bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi thật sự hạnh phúc khi có gia đình trọn vẹn đầy ấp những tiếng cười và tình yêu thương).

Dad is someone who always cares for me silently and quietly, probably because he is afraid to say loving words, but from within his eyes, I can understand it. Mother, on the other hand, all her love is shown out, she doesn’t need to ask to know what I like, she worries about me with every bite of food and sleep. And I grew up in my mother’s warm embrace, sweet lyrics, lullabies.

(Bố là người luôn quan tâm tôi một cách âm thầm và lặng lẽ, có lẽ bởi vì bố ngại phải nói ra những lời yêu thương, nhưng từ trong ánh mắt bố, tôi có thể hiểu được điều đó. Mẹ thì ngược lại, tất cả tình yêu của mẹ đều được thể hiện ra bên ngoài, mẹ không cần phải hỏi thì cũng biết tôi thích cái gì, Mẹ lo lắng cho tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ.).

A family is a place where souls are cultivated. Whoever has a perfect family, keep it, cherish it, and build it up because lost things cannot be found. Please love and cherish your family

(Gia đình là nơi vun đắp những tâm hồn. Ai có một gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó, nâng niu và xây đắp nó vì những thứ đã mất không thể tìm lại. Hãy biết yêu và quý trọng gia đình của mình các bạn nhé).

Bài mẫu 2: Có nơi để về gọi là *nhà*

We have so many places to go, but only one place to go back to, It’s family. The family gives us the strength to overcome trials while also create warmth to bring a sense of peace.

(chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó chính là gia đình. Gia đình mang lại cho ta sức mạnh vượt qua thử thách đồng thời cũng tạo ra sự ấm áp để đem lại cảm giác bình yên).

Family is a wonderful gift for each person, a close feeling that cannot be separated from. A place where you can accept all your mistakes just hoping you can become stronger. And any time you feel the worst, your family is a warm embrace that infuses you with positive energy.

(Gia đình là món quà tuyệt vời của mỗi người, là tình cảm gắn bó không thể nào rời xa. Là nơi có thể chấp nhận hết tất cả lỗi lầm của bạn chỉ để hi vọng bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và bất cứ lúc nào bạn cảm thấy tồi tệ nhất thì gia đình chính là vòng tay ấm áp truyền thêm cho bạn những năng lượng tích cực).

No matter how far you go, how long you go, just having a place called “Home” to remember, your heart will feel more peaceful.

(Dù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là “Nhà” để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên hơn).

Bài mẫu 3: Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng nhất

dieu-quan-trong-nhat-bang-tieng-anh

Each person will experience many different emotions. But few people can realize that the only love that is most difficult to lose is the deep love of family.

(Trong mỗi người sẽ phải trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau. Nhưng ít ai có thể nhận ra rằng, thứ tình cảm đơn thuần nhất, khó mất đi nhất chính là tình yêu thương sâu đậm của gia đình).

A parent’s love for their children is priceless. A sentiment that cannot be replaced by anything else in the world. That love is not such a big thing, such as a full family meal, a garment mother just made, or a gift Dad bought on the way home from work. All of that is just because of happiness.

(Tình yêu thương của cha mẹ dành cho các con là vô giá. Là thứ tình cảm không thể bị thay thế bởi bất cứ một cái gì khác trên đời. Sự yêu thương đó không phải là những điều gì quá lớn lao chẳng hạn như một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình, một chiếc áo mẹ vừa may, hay một món quà bố mua trên đường đi làm về. Tất cả điều ấy cũng chỉ vì sự hạnh phúc).

Remember, whoever you are, how great you are to be. In the eyes of your parents, you are still a child in need of protection.

(Hãy nhớ rằng, Dù bạn có là ai, trở nên vĩ đại như thế nào. Thì trong mắt bố mẹ, bạn vẫn vẫn luôn là đứa trẻ cần bảo bọc).

Người có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn bằng tiếng Anh

Mẫu 1

My mother is one of the best people in my life. Nothing in the world can compare with the
true love of my mother. She is both my mother and my best friend. My mother always
takes care of me from meals to slumbers. Moreover, she is the first person to show her
face my mind whenever I have difficulties. She is full of useful hints for me to solve
everything. I often want to say ‘I love you, mom’. For me, my mother is the most perfect
woman in my life.
Dịch
Mẹ tôi là một trong những người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Không có thứ gì
trên thế giới có thể diễn tả đúng nghĩa tình cảm của mẹ. Bà ấy vừa là mẹ vừa là người
bạn thân nhất của tôi. Mẹ tôi luôn chăm sóc cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Hơn thế, bà
ấy còn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Bà ấy luôn
tràn đầy những ý tưởng hữu ích dành cho tôi để giải quyết mọi vấn đề. Tôi thường muốn
nói “Con yêu mẹ”. Với tôi, mẹ là một người phụ nữ hoàn hảo nhất trong cuộc đời.

Mẫu 2

My mother is a woman who gives birth and takes care of me throughout life. She is very
young and beautiful with a 45 – year – old. Her stature is quite tall and slim with an oval
face. Especially, I like her hair because it is very pretty long black. My mother is always
gentle and friendly to people. My mother loves me with all her heart. She is a doctor and
she always helps her patient by enthusiasm and carefulness. Although she is very busy in
her hospital, she still spend many times for the family. In her free time, my family usually
goes picnic or she does her favourite things. To me, my mother is a good mom and I love
her so much.
Dịch
Mẹ tôi là người phụ nữ người mà đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi suốt cuộc đời. Bà ất rất
trẻ và đẹp cùng với tuổi 45 của mình. Ngoại hình của cô ấy khá cao và mảnh khảnh cùng
với khuôn mặt trái xoan. Đặc biệt, tôi rất thích tóc của bà ấy bởi vì nó rất đẹp dài và đen.
Mẹ tôi luôn lịch thiệp và thân thiện với mọi người. Mẹ tôi yêu thương tôi bằng tất cả tình
yêu của bà. Mẹ tôi là bác sĩ và bà ấy luôn giúp đỡ bệnh nhân của mình bằng sự nhiệt tình
và cẩn trọng. Mặc dù bà ấy rất bận ở bệnh viên, bà ấy vẫn luôn dành nhiều thời gian cho
gia đình. Vào lúc rảnh rỗi, gia đình tôi thường đi dã ngoại hoặc bà ấy làm những điều bà
ấy thích. Với tôi, mẹ là người tốt nhất và tôi yêu mẹ rất nhiều.

Mẫu 3

My mother is the first woman whom I always respect in my life. She stands with me in all
my good and bad times. My mother always looks after and loves me more than anyone in
her life. She often tries to make me happy every time. When I was born, she is my first
love, first teacher and first best friend in my life. My mother is a woman who makes me
grow and develop in her arms. To me, no one can take care of me and live me like my
mom. My mother usually sacrifices everything for me to let me have the best living
conditions. Every morning, she gets up early to prepare breakfast and wake me up to
school. After then, she is very busy with her work in her hospital. In conclusion, my
mother is the best number and the only person whom nothing can replace in my life.
Dịch
Mẹ tôi là người phụ nữ đầu tiên người mà tôi luôn trân trọng trong cuộc đời mình. Bà ấy
chịu đựng tôi mọi lúc. Mẹ tôi luôn quan tâm yêu thương tôi hơn bất kỳ thứ gì trong cuộc
đời. Bà ấy thường cố gắng làm tôi hạnh phúc. Khi tôi sinh ra, bà ấy là người đầu tiên yêu
thương, dạy dỗ và là người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ là người phụ nữ người mà
đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi trong vòng tay. Với tôi, không ai có thể chăm sống và sống với
tôi như mẹ. Mẹ tôi thường hi sinh mọi thứ cho con để tôi có điều kiến sống tốt nhất. Mỗi
buổi sáng, bà ấy dạy sớm để chuẩn bị bữa sáng và gọi tôi dạy đi học. Sau đó, bà ấy bận
rộn với công việc ở bệnh viện. Tóm lại, mẹ tôi là người tuyệt vời nhất và là người duy nhất
người mà không ai có thể thay thế được trong cuộc đời của tôi.

Viết về sự kiện đáng nhớ bằng tiếng Anh

cau-chuyen-dang-nho-tieng-anh

Đoạn văn mẫu về sự kiện thể thao bằng tiếng Anh

I am a girl but I love to watch soccer. Every year, my commune will organize small tournaments so that all teams can interact with each other. I still remember last year’s match. This is the first year that my class football team joined. I am very excited, then my friends and I prepare lovely accessories to cheer. When I arrived, there were already a lot of people here. There were team members, spectators and guests. There are many teams participating. The tournament is held for a week. My class football team needs to play against many different teams. Today is the last day of competition to select the winner. After I waited for a while, the match happened. Everyone is very excited. The cheers resounded throughout the field. Players passing the ball back and forth. My class team, thanks to the stamina of their youth and flexibility, won with a score of 3-1. To celebrate our victory we decided to go eat barbecue. It was the first time my class had participated in the commune soccer tournament but we tried very hard to get the best results. Hope everyone will not only stop here but will speak further together.

Bản dịch nghĩa

Tôi là một cô gái nhưng mình rất thích xem bóng đá. Hàng năm, xã tôi sẽ tổ chức những giải đấu nhỏ để các đội bóng có thể giao lưu với nhau. Tôi vẫn còn nhớ trận đấu của năm ngoái. Đây à năm đầu tiên mà đội bóng của lớp tôi tham gia. Tôi rất háo hức, tôi cùng bạn bè chuẩn bị những phụ kiện xinh xắn để đến cổ vũ. Khi tôi đến nơi, đã có rất nhiều người ở đây. Có thành viên của đội bóng, những người đến xem và những vị khách mời. Có rất nhiều đội bóng cùng tham gia. Giải đấu được tổ chức trong một tuần. Đội bóng của lớp tôi cần đấu với nhiều đội khác nhau. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng để chọn ra đội chiến thắng. Sau khi tôi chờ đợi một lúc thì trận đấu diễn ra. Mọi người đều rất hào hứng. Những tiếng hò reo vang khắp sân đấu. Những cầu thủ chuyền bóng qua lại. Đội bóng của lớp tôi nhờ có sức bền của tuổi trẻ cùng với sự linh hoạt nên đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Để ăn mừng chiến thắng chúng tôi quyết định sẽ đi ăn thịt nướng. Đây là lần đầu tiên lớp tôi tham gia giải bóng đá của xã nhưng chúng tôi đã rất cố gắng để có được kết quả tốt nhất. Hy vọng mọi người sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ cùng nhau tiếng xa hơn nữa.

Đoạn văn mẫu về sự kiện quan trọng trong đời bằng tiếng Anh

Every person is born with a birthday. My birthday last year was the first time I had a birthday party. It was a great day. I think even if I experience many other birthday parties in the future, I won’t forget that day. To prepare the party, my mother and I went to the supermarket together and bought decorations and food. It took us a day to prepare. I invite a lot of friends. My classmates, friends near my home, and loved ones. That day I made a buffet. Plates of fresh and delicious fruit and snacks are beautifully laid out. I received a lot of gifts and birthday greetings. In response to everyone’s enthusiasm, I sang to everyone my favorite song. At 11 pm, everyone started to leave. After the party was over I cleaned up with my mother and I still couldn’t help smiling. This is the first time I feel the joy of my birthday. I want to thank mom for helping me have a great day.

Bản dịch nghĩa

Mỗi người sinh ra đều có một ngày sinh nhật. Sinh nhật năm ngoái là lần đầu tiên tôi được tổ chức tiệc sinh nhật. Đó là một  ngày tuyệt vời. Tôi nghĩ dù sau này có trải qua nhiều bữa tiệc sinh nhật khác thì tôi cũng sẽ không quên ngày hôm đó. Để chuẩn bị cho bữa tiệc, tôi cùng mẹ đã cùng nhau đi siêu thị và mua đồ trang trí và đồ ăn. Chúng tôi mất một ngày để chuẩn bị. Tôi mời rất nhiều bạn bè. Bạn bè cùng lớp học, bạn bè gần nhà và những người thân của tôi. Hôm đó tôi làm tiệc buffet. Những đĩa hoa quả tươi ngon, những đồ ăn vặt được bày biện một cách đẹp mắt. Tôi nhận được rất nhiều quà và những lời chúc mừng sinh nhật. Để đáp lại sự nhiệt tình của mọi người tôi đã hát tặng mọi người bài nhạc yêu thích của mình. Đến 11 giờ tối, mọi người bắt đầu ra về. Sau khi bữa tiệc kết thúc tôi cùng mẹ dọn dẹp và tôi vẫn không thể ngăn nổi nụ cười của mừng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui của ngày sinh nhật. Tôi muốn cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi có một ngày tuyệt vời.

Tầm quan trọng của gia đình bằng tiếng Anh

Family is important because it provides love, support and a framework of values to each of its members. Family members teach each other, serve one another and share life’s joys and sorrows. Families provide a setting for personal growth. Family is the single most important influence in a child’s life. From their first moments of life, children depend on parents and family to protect them and provide for their needs. Parents and family form a child’s first relationships. Family provides all members with security, identity and values, regardless of age. When a member of the family feels insecure or unsafe, he turns to his family for help. He learns about his sense of self and gains a foundation for the rest of his life. This foundation includes the family’s values which provide the basis for his own moral code. Spending time with family shows individuals the value of love, appreciation and open communication.

Gia đình là quan trọng bởi vì nó cung cấp tình yêu, sự hỗ trợ và một khung giá trị cho mỗi thành viên của nó. Các thành viên trong gia đình dạy lẫn nhau, phục vụ nhau và chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Các gia đình cung cấp một thiết lập cho sự phát triển cá nhân. Gia đình là sự ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Từ những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, trẻ em phụ thuộc vào cha mẹ và gia đình để bảo vệ chúng và cung cấp cho nhu cầu của chúng. Cha mẹ và gia đình tạo thành mối quan hệ đầu tiên của một đứa trẻ. Gia đình cung cấp cho tất cả các thành viên sự che chở, bản sắc và những giá trị, bất kể tuổi tác. Khi một thành viên trong gia đình cảm thấy không an toàn hoặc bất an, anh ta quay sang gia đình để được giúp đỡ. Anh ấy học được ý thức về bản thân và xây dựng được một nền tảng cho phần còn lại của cuộc đời mình. Nền tảng này bao gồm các giá trị của gia đình mà cung cấp cơ sở mã đạo đức của riêng anh ấy. Dành thời gian với gia đình cho cá nhân thấy giá trị của tình yêu, sự trân trọng và giao tiếp cởi mở.

Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những nội dung liên quan đến cách viết về điều quan trọng nhất trong cuộc đời bằng tiếng Anh. Trong đó, chúng tôi mách bạn những từ vựng có liên quan đến chủ đề này; cách viết về điều quan trọng nhất bằng tiếng Anh ngắn gọn nhưng mang lại ấn tượng; người có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn bằng tiếng Anh; viết về sự kiện đáng nhớ bằng tiếng Anh; tầm quan trọng của gia đình bằng tiếng Anh… Hi vọng những nội dung chúng tôi chia sẻ cho bạn hữu ích. Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#Viết về điều quan trọng nhất bằng tiếng Anh; #Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn bằng tiếng Anh; #Viết về người quan trọng nhất; #Sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn; #Người có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn bằng tiếng Anh;  #Viết về sự kiện đáng nhớ bằng tiếng Anh; #Gia đình là quan trọng nhất tiếng Anh; #Tầm quan trọng của gia đình bằng tiếng Anh