Nói về thời tiết bằng tiếng Anh hay nhất chắc chắn phải tham khảo

Nói về thời tiết bằng tiếng Anh là một chủ đề quen thuộc, đây cũng là nội dung trong chương trình học của các em học sinh ở Việt Nam trong bộ môn tiếng Anh. Học và hiểu về chủ đề nói về thời tiết bằng tiếng Anh sẽ giúp các bạn nghe và hiểu các bản tin thời tiết, đồng thời cũng để bạn tự tìm hiểu được khi hậu ở một số vùng miền trên thế giới bằng tiếng Anh. Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ đến quý bạn đọc tất tần tật nội dung xoay quanh thời tiết bằng tiếng Anh. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Nói về thời tiết bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết

tu-vung-thoi-tiet-tieng-anh

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Climate n /ˈklaɪmət/ Khí hậu
Weather n /ˈwɛðər/ Thời tiết
Sunny adj /ˈsʌni/ Có nắng
Partly sunny adj /ˈpɑrtli/ /ˈsʌni/ Có nắng vài nơi
Rainy adj /ˈreɪni/ Có mưa
Foggy adj /ˈfɑgi/ Có sương mù
Cloudy adj /ˈklaʊdi/ Nhiều mây
Windy adj /ˈwɪndi/ Nhiều gió
Dry adj /draɪ/ Khô
Wet adj /wɛt/ Ẩm ướt
Icy adj /ˈaɪsi/ Đóng băng
Mild adj /maɪld/ Ôn hòa
Humid adj /ˈhjuməd/ Ẩm
Overcast adj /ˈoʊvərˌkæst/ U ám
Stormy adj /ˈstɔrmi/ Có bão
Clear adj /klɪr/ Trời xanh, không mây, trong
Sunshine n /ˈsʌnˌʃaɪn/ Ánh nắng
Gale n /geɪl/ Gió giật
Drizzle n /ˈdrɪzəl/ Mưa phùn
Torrential rain n /tɔˈrɛnʧəl/ /reɪn/ Mưa lớn, nặng hạt
Frost n /frɔst/ Băng giá
Rainbow n /ˈreɪnˌboʊ/ Cầu vồng
Raindrop n /ˈreɪnˌdrɑp/ Hạt mưa
Breeze n /briz/ Gió nhẹ
Wind chill n /wɪnd/ /ʧɪl/ Gió rét
Wind n /wɪnd/ Gió
Tornado n /tɔrˈneɪˌdoʊ/ Lốc xoáy
Typhoon n /ˌtaɪˈfun/ Bão (dùng để chỉ các cơn bão hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương)
Hurricane n /ˈhɜrəˌkeɪn/ Bão (dùng để chỉ các cơn bão hình thành ở Đại Tây Dương/Bắc Thái Bình Dương)
Cyclone n /sɪˈkloʊn/ Bão (dùng để chỉ các cơn bão hình thành ở Nam Bán Cầu)
Flood n /flʌd/ Lũ, lụt
Lightning n /ˈlaɪtnɪŋ/ Chớp, tia chớp
Thunder n /ˈθʌndər/ Sấm, sét
Ice n /aɪs/ Băng

Mẫu câu giao tiếp chủ đề thời tiết tiếng Anh

Câu hỏi về thời tiết bằng tiếng Anh

thoi-tiet-bang-tieng-anh

Câu hỏi Dịch nghĩa
What’s the forecast?  Dự báo thời tiết như thế nào?
Did you watch the forecast? Bạn xem dự báo thời tiết chưa?
What’s the weather like tomorrow?  Thời tiết ngày mai thế nào?
What’s the weather like in Ha Noi? Thời tiết ở Hà Nội ra sao?
Does it rain much in Da Nang? Ở Đà Nẵng có mưa nhiều không?
What’s the temperature? Nhiệt độ thế nào?

Câu trả lời về thời tiết bằng tiếng Anh

  • Mẫu câu trả lời về thời tiết trong ngày
It’s + từ miêu tả thời tiết
  • Mẫu câu trả lời về thời tiết, khí hậu hoặc nhiệt độ tại một địa điểm nào đó

Để trả lời các câu hỏi liên quan đến thời tiết, nhiệt độ, bạn có thể áp dụng cấu trúc:

It’s + thời tiết/nhiệt độ

 dụ:

  • It’s hot (Trời nóng)
  • It’s supposed to be cloudy for the next few days. (Dự báo là trời nhiều mây trong những ngày tới).
  • It’s 22°C (Nhiệt độ là 22 độ C).
  • Weather in Da Nang is usually hot in the summer and rainy in the winter. (Thời tiết ở Đà Nẵng thường nóng vào mùa hè và có mưa vào mùa đông).

Mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh nói về thời tiết

A: Oh, my goodness! It’s scorching outside! I’ve never experienced such sweltering temperatures in my life!

B: It’s as though the entire globe is on fire.

A: Oh, my gosh, take a look at that thermometer! The temperature has risen to 39 degrees Fahrenheit!

B: All I can say is that I’m hoping things will settle down.

Dịch nghĩa:

A: Ôi trời! Bên ngoài như đang bị cháy nóng! Tôi chưa bao giờ trải qua nhiệt độ oi bức như thế này trong đời!

B: Như thể toàn bộ địa cầu đang bốc cháy.

A: Ôi trời ơi, hãy nhìn cái nhiệt kế đó! Nhiệt độ đã tăng lên 39 độ F!

B: Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn định.

Đoạn hội thoại nói về thời tiết bằng tiếng Anh:

A: We’re going to the beach this weekend!

B: Oh, my goodness! What a brilliant idea. What will the weather be like on that particular day?

A: I believe it will be a beautiful day.

B: I certainly hope so. I believe we should have a look at it.

Dịch nghĩa:

A: Chúng tôi sẽ đi biển vào cuối tuần này!

B: Ôi trời! Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày cụ thể đó?

A: Tôi tin rằng đó sẽ là một ngày đẹp trời.

B: Tôi chắc chắn hy vọng như vậy. Tôi tin rằng chúng ta nên xem xét nó.

Nói về thời tiết hôm nay bằng tiếng Anh

Bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh

du-bao

Tiếng Anh 

As the main news is over, this is time for the weather forecast of the weekend. Hanoi capital continue to get cold air which flows from the North, the temperature may drop under 15 degrees, so citizens should keep the bodies warm. There will be no rain for the next to days with a hope that the sunlight will come back on Monday. The area around Hanoi will also be affected by this cold air, but the temperature will be a little bit higher, about 18 to 19 degrees in the morning and 15 to 17 degrees in the evening. While the North of Vietnam is freezing like it is in the middle of the winter, the weather in Ho Chi Minh City is ideal for people to go out and enjoy the weekend. The realistic temperature on the roads will be high after 12PM, about 38 degrees, so citizens should only go out if needed. In the evening, there will be scattered shower so the atmosphere will be cool down. The next day will also be a sunny day, so people in Saigon can enjoy weekend at its best. Thank you for your attention, coming next is the daily Sport News.

Tiếng Việt 

Vậy là phần tin tức chính đã kết thúc, bây giờ là thời điểm cho bản tin dự báo thời tiết cuối tuần. Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón nhận không khí lạnh thổi từ phía Bắc, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 15 độ, vì vậy người dân nên giữ cho cơ thể ấm áp. Những ngày tiếp theo sẽ không có mưa với hy vọng rằng ánh mặt trời sẽ trở lại vào thứ hai. Khu vực xung quanh Hà Nội cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh này, nhưng nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, khoảng 18 đến 19 độ vào buổi sáng và 15 đến 17 độ vào buổi tối. Trong khi miền Bắc Việt Nam bị đóng băng như đang ở giữa mùa đông, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh quả thật lý tưởng để mọi người ra ngoài và tận hưởng cuối tuần. Nhiệt độ thực tế trên các con đường sẽ cao sau 12 giờ, vào khoảng 38 độ, vì vậy người dân chỉ nên đi ra ngoài nếu cần thiết. Vào buổi tối, sẽ có mưa rào rải rác nên bầu không khí sẽ được làm mát lại. Ngày hôm sau cũng sẽ là một ngày nắng đẹp, nên mọi người ở Sài Gòn có thể tận hưởng cuối tuần một cách tốt nhất. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, tiếp theo là tin tức thể thao thường nhật.

Tiếng Anh 

Hello everyone, this is the weather forecast in the East Sea area on Sunday, 22nd of September. The morning and afternoon will have beautiful weather with very little clouds; the vision will be over 10km. East wind strength falls in between 3 and 4 level creating a quite water surface. The heat may raise after 12PM with the temperature goes up to nearly 38 degrees, so please pay attention to your liquid consuming. At 3 PM there will be local shower from 16 to 18 degrees latitude with light wind, but the shower will not last long. At about 6 PM in the evening, there will be a low pressure area from 10 to 13 degrees latitude which causes shower and windstorm along the coast of the South East Sea. All boats need to pay attention when getting into this region and turn on urgent signal whenever needed. Heavy rain may appear after midnight, we recommend that all boats should find shelter and wait for the next morning when the rain stops. Residents near the sea coast also need to have preparation as the sea level may raise higher than usual with strong waves.

Tiếng Việt 

Xin chào mọi người, đây là bản tin dự báo thời tiết ở khu vực Biển Đông vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 9. Buổi sáng và buổi trưa sẽ có thời tiết đẹp với rất ít mây; tầm nhìn xa hơn 10km. Sức gió đông rơi vào khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 khiến mặt nước biển khá tĩnh lặng. Nền nhiệt có thể tăng sau 12 giờ với nhiệt độ lên đến gần 38 độ, vì vậy hãy chú ý đến việc tiêu thụ nước của bạn. Lúc 3 giờ chiều sẽ có mưa rào cục bộ từ 16 đến 18 độ vĩ với gió nhẹ, nhưng mưa rào sẽ không kéo dài. Vào khoảng 6 giờ chiều sẽ có một khu vực áp thấp từ 10 đến 13 độ vĩ độ gây ra mưa và gió bão dọc theo bờ Biển Đông. Tất cả các tàu thuyền cần chú ý khi vào khu vực này và bật tín hiệu khẩn cấp bất cứ khi nào cần thiết. Mưa lớn có thể xuất hiện sau nửa đêm, chúng tôi khuyên tất cả các tàu thuyền nên tìm nơi trú ẩn và đợi cho đến sáng hôm sau khi hết mưa. Cư dân gần bờ biển cũng cần phải có sự chuẩn bị vì mực nước biển có thể tăng cao hơn bình thường đi kèm với sóng mạnh.

Nói về thời tiết ở Việt Nam bằng tiếng Anh

Many foreigners fell in love with Vietnam’s weather. Vietnam is a tropical country, and the weather varies by area, making it possible to go at any time of year. There are four seasons in Vietnam’s north: spring, summer, autumn, and winter. The weather is pleasant in the spring. It’s warm and a little drizzy outside. Trees and flowers begin to bloom around this time. The temperature turns hot and humid throughout the summer. There are a few brief showers. Autumn is my favorite season since it grows milder and colder. Winter is the coldest and driest season of the year. However, in the Central and Southern Hemispheres, there are only two seasons: rainy and dry. From August until December, the rainy season lasts. It’s hot and humid outside. The dry season, on the other hand, begins in the end of December and ends in March, and it is extremely hot and dry without rain.

  • Bản dịch:

Nhiều người nước ngoài rất yêu thích thời tiết của Việt Nam. Việt Nam là nước nhiệt đới, thời tiết thay đổi theo từng khu vực nên bạn có thể đi bất cứ thời điểm nào trong năm. Miền Bắc Việt Nam có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thời tiết rất dễ chịu vào mùa xuân. Bên ngoài trời ấm và có chút mưa phùn. Khoản thời gian này là thời điểm cây cối và hoa bắt đầu đua nở. Nhiệt độ chuyển sang nóng và ẩm ướt trong suốt mùa hè. Mùa này thường xuất một vài cơn mưa rào đột ngột. Mùa thu là mùa yêu thích của tôi vì nó trở nên ôn hòa và lạnh hơn. Mùa đông là mùa lạnh nhất và khô hạn nhất trong năm. Tuy nhiên, ở Trung và Nam bán cầu chỉ có hai mùa: mưa và khô. Từ tháng 8 đến tháng 12, mùa mưa kéo dài. Ngoài trời nóng và ẩm. Mặt khác, mùa khô bắt đầu vào cuối tháng 12 và kết thúc vào tháng 3, thời tiết cực kỳ nóng và khô, không có mưa.

Nói về thời tiết mùa xuân bằng tiếng Anh

thoi-tiet-mua-xuan-tieng-anh

Spring is a pleasant season that marks the start of a new year. Because most nations begin their new years in the spring, spring may also be considered a celebration season. For example, we have our traditional new year’s event, which is normally held during the Tet holiday in February. This is the most important event of the year, and everyone is excited about it. Other nations’ new years begin around the same time, so everyone may join in the joy. The weather is nice and refreshing, the flowers are blooming, the leaves are greener than before, and the best part is that we can take a little break from work and school to enjoy these days. Spring is also a period when we may enjoy some of the tastiest meals that we don’t get to eat very often during the year, and people appear to be more likable and easygoing than at other seasons. Spring is a joyous season, and it is perhaps the most popular among most people.

  • Bản dịch:

Mùa xuân là một mùa dễ chịu đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới. Ở Việt Nam, mùa xuân sẽ là mùa diễn ra sự kiện năm mới truyền thống của chúng tôi, thường được tổ chức trong kỳ nghỉ Tết vào tháng Hai. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm, và mọi người đều rất hào hứng. Năm mới của các quốc gia khác bắt đầu cùng thời điểm, vì vậy tất cả mọi người có thể hòa vào niềm vui. Thời tiết đẹp và sảng khoái, hoa nở, lá xanh hơn trước, tuyệt vời nhất là chúng ta có thể nghỉ làm và đi học một chút để tận hưởng những ngày này. Mùa xuân cũng là khoảng thời gian mà chúng ta có thể thưởng thức một số bữa ăn ngon nhất mà chúng ta không được ăn thường xuyên trong năm, và mọi người dường như dễ mến và dễ tính hơn so với các mùa khác. Mùa xuân là một mùa vui vẻ, và nó có lẽ là mùa phổ biến nhất đối với hầu hết mọi người.

Nói về thời tiết mùa thu bằng tiếng Anh

Autumn is my favorite season. The weather in autumn is the most lovely of the year. It’s bright and breezy, there’s not much rain, and the temperature is constant. The weather in autumn is overcast. It is excellent for heading out for a picnic because it is not too hot. This is also considered the most suitable weather for picnicking as well as participating in outdoor activities. My father frequently allowed me to play at my grandparents’ house before the start of the new school year. I get to fly kites with my friends here.

In the city, there is no such game. The dried leaves begin to fall in October. The slowly falling leaves made my heart skip a beat. That was such a lovely sight. I enjoy sitting at the window and watching fall in this manner. I’m in a good mood right now.

  • Bản dịch:

Mùa thu là mùa yêu thích của tôi. Thời tiết vào mùa thu là đáng yêu nhất trong năm. Trời sáng và có gió nhẹ, không có nhiều mưa và nhiệt độ không đổi. Thời tiết mát mẻ, dịu nhẹ cùng những làn gió “thướt tha”. Đây cũng được xem là thời tiết thích hợp, tuyệt vời nhất để đi dã ngoại cũng như tham gia các trò chơi hoạt động ngoài trời. 

Những chiếc lá khô bắt đầu rụng vào tháng Mười. Những chiếc lá rơi chầm chậm khiến tim tôi lỡ nhịp. Đó là một cảnh tượng đáng yêu. Tôi thích ngồi bên cửa sổ và ngắm mùa thu theo cách này.

Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những nội dung liên quan đến Nói về thời tiết bằng tiếng Anh hay nhất chắc chắn phải tham khảo, trong đó chúng tôi chia sẻ các từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết, đoạn văn mẫu viết về thời tiết bằng tiếng Anh, bản tin dự báo thời tiết… Hi vọng những nội dung chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn thấy thú vị và hữu ích. Nếu bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kip thời.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật Chuyên Nghiệp để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật Chuyên Nghiệp  

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883   0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#Câu trả lời về thời tiết bằng tiếng Anh; #Nói về thời tiết ở Việt Nam bằng tiếng Anh; #Nói về thời tiết hôm nay bằng tiếng Anh; #Viết đoạn văn về thời tiết ở Việt Nam; #Thời tiết bằng tiếng Anh; #Câu hỏi về thời tiết bằng tiếng Anh; #Miêu tả thời tiết nóng bằng tiếng Anh; #Viết đoạn văn về thời tiết ở Việt Nam bằng tiếng Trung