0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatchuyennghiep.com.vn

Từ vựng tiếng Anh pháp lý ngành Luật 100% hữu ích

Từ vựng tiếng Anh pháp lý ngành Luật chắc chắn là nội dung từ vựng chuyên ngành khó nhất, do đó nếu không tìm hiểu kỹ thì khó có thể nắm bắt một cách chính xác. Các từ vựng chuyên ngành thường sẽ khó tiếp cận hơn từ vựng giao tiếp, lí do là vì chúng ta ít gặp trong cuộc sống và thường chỉ có những ai đang hoạt động trong ngành này mới cần đến nó. Đây cũng chính là lí do khiến người học khó tìm kiếm được nguồn thông tin chính xác cho các từ vựng chuyên ngành như Luật. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những từ vựng, câu nói, thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất trong chuyên ngành Luật, hi vọng sẽ là cầu nối giúp bạn hiểu sâu nội dung này. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Từ vựng tiếng Anh pháp lý ngành Luật

tu-vung-tieng-anh-nganh-luat

 1. Legal benefit: lợi ích hợp pháp
 2. Dissenting opinion : Ý kiến phản đối
 3. Decline to state : Từ chối khai báo
 4. Income = revenue: doanh thu
 5. Depot : kẻ bạo quyền
 6. Fiscal Impact : Ảnh hưởng đến ngân sách công
 7. Bench trial : Phiên xét xử bởi thẩm phán
 8. Government bodies : Cơ quan công quyền
 9. Designates : Phân công
 10. Indictment : Cáo trạng
 11. Lawyer : Luật Sư
 12. Member of Congress: Thành viên quốc hội
 13. Jurisdiction : Thẩm quyền tài phán
 14. Judgment : Án văn
 15. Act as amended : luật sửa đổi
 16. Certified Public Accountant : Kiểm toán công
 17. Deal (with) : giải quyết, xử lý.
 18. Voir dire : Thẩm tra sơ khởi
 19. Original jurisdiction: Thẩm quyền tài phán ban đầu
 20. Violent felony : Tội phạm mang tính côn đồ
 21. Felony : Trọng tội
 22. Declaratory judgment : Án văn tuyên nhận
 23. Defendant : Bị đơn, bị cáo
 24. Financial Investment Advisor : Cố vấn đầu tư tài chính
 25. Deposition : Lời khai
 26. Act and deed : văn bản chính thức (có đóng dấu)
 27. Date of issue: ngày cấp/ngày phát hành
 28. General obligation bonds : Công trái trách nhiệm chung
 29. Mental health: Sức khỏe tâm thần
 30. Keep an open mind: sẵn sàng học hỏi, tiếp thu
 31. Collegial courts : Tòa cấp cao
 32. Bill of attainder : Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản
 33. Order of acquittal: Lệnh tha bổng
 34. Equity : Luật công bình
 35. Mens rea: Ý chí phạm tội, yếu tố chủ quan của tội phạm
 36. Independent : Độc lập
 37. Deploying: bố trí, triển khai
 38. Impeachment : Luận tội
 39. Accredit : ủy quyền, ủy nhiệm
 40. Inquisitorial method : Phương pháp điều tra
 41. Common law : Thông luật
 42. Emergency supplies: nguồn hàng khẩn cấp
 43. Mandatory sentencing laws: Các luật xử phạt cưỡng chế
 44. Act of legislation : sắc luật
 45. Class action lawsuits : Các vụ kiện thay mặt tập thể
 46. Merit selection: Tuyển lựa theo công trạng
 47. Commit phạm (tội, lỗi) : Phạm tội
 48. Grand jury : Bồi thẩm đoàn
 49. Actus reus : Khách quan của tội phạm
 50. Detail : chi tiết
 51. Financial Systems Consultant : Tư vấn tài chính
 52. Job opening: công việc đang được tuyển dụng
 53. Civil law : Luật dân sự
 54. Economic arbitrator: trọng tài kinh tế
 55. Federal question : Vấn đề liên bang
 56. Judicial review : Xem xét của tòa án
 57. Initiatives : Đề xướng luật
 58. Middle-class: Giới trung lưu
 59. Governor : Thống Đốc
 60. Ordinance-making power: Thẩm quyền ra các sắc lệnh tạo bố cục
 61. Defedant : bị đơn
 62. Law School President : Khoa Trưởng Trường Luật
 63. Bail : Tiền bảo lãnh
 64. Law consequence: hậu quả pháp lý
 65. Voter Information Guide : Tập chỉ dẫn cho cử tri
 66. Complaint : Khiếu kiện
 67. Volunteer Attorney : Luật Sư tình nguyện
 68. Human reproductive cloning : sinh sản vô tính ở người
 69. Magistrate :Thẩm phán hành chính địa phương, thẩm phán tiểu hình
 70. Damages : Khoản đền bù thiệt hại
 71. head office: trụ sở chính
 72. Habeas corpus : Luật bảo thân
 73. Opinion of the court: Ý kiến của tòa án
 74. Impeach: đặt vấn đề
 75. Circulars: thông tư
 76. Democratic : Dân Chủ
 77. Decree : nghị định
 78. Be convicted of : bị kết tội
 79. Election Office : Văn phòng bầu cử
 80. General Election : Tổng Tuyển Cử
 81. Initiative Statute : Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt
 82. Client : thân chủ
 83. Financial Services Executive : Giám đốc dịch vụ tài chính
 84. Misdemeanor: Khinh tội
 85. Oral argument: Tranh luận miệng
 86. Justiciability : Phạm vi tài phán
 87. Lawsuit: vụ kiện
 88. Organizer: Người Tổ Chức
 89. Ordinance: pháp lệnh
 90. Discovery : Tìm hiểu
 91. Forfeitures : Phạt nói chung
 92. Class action : Vụ khởi kiện tập thể
 93. Fine : phạt tiền
 94. Act of god : thiên tai, trường hợp bất khả kháng
 95. Ex post facto law : Luật có hiệu lực hồi tố
 96. High-ranking officials : Quan chức cấp cao
 97. Decision of establishment : quyết định thành lập
 98. Delegate : Đại biểu
 99. Bill of information : Đơn kiện của công tố
 100. Certificate of origin: chứng nhận xuất xứ (của hàng hóa)
 101. Acquit : xử trắng án, tuyên bố vô tội
 102. Commercial term : thuật ngữ thương mại
 103. Activism (judicial) : Tính tích cực (của thẩm phán, tòa án)
 104. Letter of authority: giấy ủy quyền
 105. Be in the process of: trong tiến trình
 106. Lecturer : Thuyết Trình Viên
 107. Dispute : tranh chấp, tranh luận

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Luật

nganh-luat

 1. Bị cáo: Defendant
 2. Đơn đề nghị, bản kiến nghị: motion
 3. Ngành nghề kinh doanh: Business lines
 4. Viện kiểm sát cùng cấp: Procuracy of the same level
 5. Hủy bỏ: annul = declare invalid
 6. Khấu hao: Amortize
 7. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án: To suspend the resolution of the case
 8. Quy định của pháp luật: Legislation, Regulation, provisions of law
 9. Người được thừa kế theo di chúc: Testamentary heir(s), heir under a will
 10. Hợp pháp hóa lãnh sự: consular legalization
 11. Tiền tạm ứng án phí: court fee advances
 12. Giấy triệu tập / Trát hầu tòa: subpoena, summons
 13. Liên quan đến: Pertaining to. Eg: The law pertaining to trusts: Pháp luật liên quan đến tín thác.
 14. Y án: uphold
 15. Vụ án dân sự: Civil case
 16. Viện kiểm sát: Procuracy
 17. Thừa kế thế vị: Inheritance by substitution
 18. Khai man, lời khai gian: Perjury
 19. Văn bản tố tụng: procedural documents
 20. Công ty TNHH: Limited Liability Company (LLC)
 21. Nhà chung cư: condominiums
 22. Đại diện theo pháp luật: representative at law
 23. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Business Registration Certificate
 24. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: overseas Vietnamese
 25. Đơn khiếu nại: Complaint
 26. Thừa kế theo pháp luật: Inheritance at law
 27. Hợp đồng bị vô hiệu: contract is invalid (invalidated)
 28. Sự điều tra, thẩm tra (của Tòa án): Inquisition
 29. Tiền án phí: court fees
 30. Cho con nuôi: to place (my child) with (someone) for adoption.
 31. Bên bị vi phạm: Violated party
 32. Lời tuyên án: Verdict
 33. Tình trạng: Marital status
 34. Trách nhiệm chung: Joint liabilities.
 35. Thẩm quyền: Jurisdiction
 36. Tống đạt: send
 37. Cha mẹ cho con nuôi: Placing parent(s)
 38. Người độc thân: Single
 39. Đơn phương chấm dứt thực hiện giao dịch dân sự: unilaterally terminate the performance of the civil transactions
 40. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Papers and documents exempted from consular certification and legalization
 41. Chứng nhận lãnh sự: Consular Certification
 42. Bản tiếng Việt sẽ được sử dụng: The Vnese version would prevail.
 43. Việc dân sự: Civil matter
 44. Phạt vi phạm (hợp đồng): Sanction against violation.
 45. Hủy bỏ hợp đồng: rescind the contract
 46. Người dự kiến là cha mẹ nuôi: Prospective adoptive parent(s)
 47. Cha mẹ nhận con nuôi: Adoptive parent(s)
 48. Thụ lý: Accept
 49. Bản khai, bản tự khai: Written testimony
 50. Thành viên góp vốn: Capital Contributing Member hoặc Capital Contributing Partner.
 51. Chấm dứt thực hiện: terminate the performance of
 52. Người được thừa kế theo pháp luật: Heir(s) at law
 53. Tài sản chung: Joint property; Shared property; Common property.
 54. lừa dối: deception
 55. Thừa kế theo di chúc: Testamentary inheritance
 56. Đình chỉ giải quyết vụ án: To stop the resolution of the case
 57. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: person with related interests and obligations.
 58. Phiên tòa tạm hoãn, tạm ngừng: The court’s adjourned
 59. Luận cứ bào chữa: Defense argument
 60. cố ý gây nhầm lẫn: intentionally make mistake
 61. Đòi tài sản: reclaim the property
 62. Đơn khởi kiện: Petition (or Lawsuit Petition)
 63. Phí hoa hồng: Commission
 64. Buổi lấy lời khai: Deposition
 65. Cơ quan thi hành án: Judgment-executing Body; Judgment Enforcement Agencies
 66. Tiền thuê nhà: Rental

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật thương mại

 1. Be in the process of: trong tiến trình
 2. Job opening: công việc đang được tuyển dụng
 3. Keep an open mind: sẵn sàng học hỏi, tiếp thu
 4. Take the floor: phát biểu ý kiến
 5. Impeach: đặt vấn đề
 6. Stock market: thị trường chứng khoán
 7. Transaction: thương vụ, giao dịch
 8. Income = revenue: doanh thu
 9. Emergency supplies: nguồn hàng khẩn cấp
 10. provisions applied: điều khoản áp dụng
 11. port: cảng hàng hóa
 12. arbitrator: trọng tài
 13. appendix: phụ lục
 14. purchase contract: hợp đồng mua bán hàng hóa
 15. other provisions: những điều khoản khác
 16. commercial term : thuật ngữ thương mại
 17. certificate of origin: chứng nhận xuất xứ (của hàng hóa)
 18. buyer’s choice: sư lựa chọn của bên mua
 19. consumer market: thị trường tiêu thụ
 20. modified: sửa đổi
 21. breach of contract: vi phạm hợp đồng
 22. appropriate rates: tỉ lệ tương ứng
 23. other incomes: các nguồn thu nhập khác
 24. modification of contract: sửa đổi hợp đồng
 25. investment lisence: giấy phép đầu tư
 26. decree: nghị định
 27. circulars: thông tư
 28. decision of establishment: quyết định thành lập
 29. trade registration certificate: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 30. head office: trụ sở chính
 31. the contents in contract: nội dung được nêu trong hợp đồng
 32. the bargained parties: các bên giao kết hợp đồng
 33. date of issue: ngày cấp/ngày phát hành
 34. the certificate of land ownership: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 35. the certificate of flat ownership: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 36. law consequence: hậu quả pháp lý
 37. legal benefit: lợi ích hợp pháp
 38. the ban of law: điều cấm của pháp luật
 39. the notary public: công chứng viên
 40. pleading: tranh tụng
 41. lawsuit: vụ kiện
 42. defedant: bị đơn
 43. plaintiff: nguyên đơn
 44. Ordinance: pháp lệnh
 45. economic arbitrator: trọng tài kinh tế
 46. complaints related to: những khiếu nại liên quan đến….
 47. letter of authority: giấy ủy quyền
 48. reconcilation : hòa giải
 49. name of company: tên doanh nghiệp
 50. deploying: bố trí, triển khai

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật kinh tế

luat-tieng-anh

Business law (n)luật kinh tế

Civil Law : luật dân sự

Common Law: thông luật

Contract (v)hợp đồng

Business contract (n): hợp đồng kinh tế

Agreement (n) thỏa thuận, khế ước

International commercial contract (n)hợp đồng thương mại quốc tế

Party(n)các bên (trong hợp đồng)

Abide by (v) : tuân theo, dựa theo

Dispute (v): tranh chấp, disputation (n): sự tranh chấp

Decision (v): quyết định,phán quyết

Enhance (v) xử lý

Permission (n) sự cho phép, chấp thuận, giấy phép; permit (v) :cho phép

Regulation (n)quy tắc, quy định

Term(n)điều khoản

Commit (v):phạm tội

Bring into accounttruy cứu trách nhiệm

Affidavit (n)bản khai

Argument (n)lập luận, lý lẽ

Accredit(v) ủy quyền

Be convicted of : bị kết tội

Court (n) : tòa án

Lawyer(n)luật sư

Arbitration (n)trọng tài,sự phân xử

Ad hoc arbitration (n) : trọng tài đặc biệt

Commercial arbitration (n) : trọng tài thương mại

Unfair business kinh doanh gian lận

Unfair competitioncạnh tranh không bình đẳng

International payment : thanh toán quốc tế

Transaction (n)giao dịch

Guarantee(v)bảo lãnh

Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những nội dung liên quan đến từ vựng, câu nói, thuật ngữ thường được sử dụng nhất trong chuyên ngành luật bằng tiếng Anh. Trong đó, chúng tôi lên danh sách những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật thương mai; từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế… Hi vọng những nội dung chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc hữu ích. Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#Từ vựng về pháp luật; #Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật; #Sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật; #Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại; #Từ điển tiếng Anh chuyên ngành luật Oxford; #Tiếng Anh chuyên ngành luật PDF; #Dịch tiếng Anh chuyên ngành luật; #Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế