Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh Ielts cực hữu ích cho thí sinh

Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh Ielts là nội dung cần thiết cho các thí sinh sắp tham gia thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Để đạt được điểm cao trong kì thi này, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng, nhất là các bài viết, bài nói về các chủ đề quen thuộc như miêu tả điện thoại. Với bài thi Ielts sẽ có điểm khác, nâng cao hơn so với những bài viết, bài nói thông thường. Do đó, cần phải tìm hiểu các cụm từ, các câu thành ngữ trong các chủ đề thi Ielts. Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ đến bạn những mẹo để bạn có thể tự tin hơn trong phần thi của mình. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Từ vựng miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh Ielts

mieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh

answerphone : máy trả lời tự động

area code /ˈɛriə koʊd/: mã vùng

 battery /ˈbætəri/: pin

 business call /ˈbɪznəs kɔl/: cuộc gọi công việc

 cordless phone /ˈkɔrdləs foʊn/: điện thoại không dây

 country code /ˈkʌntri koʊd/: mã nước

 directory enquiries[ dəˈrɛktəri enquiries ] : tổng đài báo số điện thoại

 dialling tone /ˈdaɪəlɪŋ toʊn/: tín hiệu gọi

 engaged /ɛnˈgeɪʤd/: máy bận

 ex-directory /ɛks-dəˈrɛktəri/: số điện thoại không có trong danh bạ

 extension /ɪkˈstɛnʃən/: số máy lẻ

 interference ˌ/ɪntərˈfɪrəns/: nhiễu tín hiệu

 international directory enquiries / ˌɪntərˈnæʃənəl dəˈrɛktəri enquiries/: tổng đài báo số điện thoại quốc tế

 fault/ fɔlt/: lỗi

 off the hook /ɔf ðə hʊk/:: máy kênh

 operator /ˈɑpəˌreɪtər/: người trực tổng đài

 outside line /ˈaʊtˈsaɪd laɪn/: kết nối với số bên ngoài công ty

 personal call /ˈpɜrsɪnɪl kɔl/ cuộc gọi cá nhân

 phone foʊn (viết tắt của telephone): điện thoại

 phone book hoặc telephone directory/ ˈtɛləˌfoʊn dəˈrɛktəri/: danh bạ

 phone box / foʊn bʊk / hoặc call box / kɔl bɑks/: cây gọi điện thoại

 phone card /foʊn kɑrd/: thẻ điện thoại

 phone number  /foʊn ˈnʌmbər /(viết tắt của telephone number): số điện thoại

 receiver /rəˈsivər/: ống nghe

 switchboard /ˈswɪʧˌbɔrd/: tổng đài

 wrong number /rɔŋ ˈnʌmbər/: nhầm số

 mobile /ˈmoʊbəl/ (viết tắt của mobile phone): điện thoại di động

 smartphone [ ˈsmɑːrt.foʊn ]  điện thoại smartphone (điện thoại thông minh)

 missed call /mɪst kɔl/ : cuộc gọi nhỡ

 mobile phone charger /ˈmoʊbəl foʊn ˈʧɑrʤər/: sạc điện thoại di động

 ringtone[ ˈrɪŋ.toʊn ] : nhạc chuông

 signal /ˈsɪgnəl/: tín hiệu

 to put the phone on loudspeaker /tu pʊt ðə foʊn ɑn ˈlaʊdˌspikə/r: bật loa

Các bộ phận của điện thoại bằng tiếng Anh

Battery charger./ˈbætəri ˈʧɑːʤə/ sạc điện thoại

Cable /ˈkeɪbl/ cáp

Contacts /ˈkɒntækts/ : danh bạ

Cover /ˈkʌvə/: ốp điện thoại

Earphone earphones; /ɪəfəʊn; ˈɪəfəʊnz/

Keyboard /ˈkiːbɔːd/ phím

Portable Chargers /ˈpɔːtəbl ˈʧɑːʤəz/ sạc dự phòng

Screen Protectors: bảo vệ màn hình

Selfie Sticks /ˈsɛlfi stɪks/: gậy chụp ảnh “tự sướng”

Signal /ˈsɪgnl/: tín hiệu

The headset /ðə ˈhɛdsɛt/ tai nghe

The hold button /ðə həʊld ˈbʌtn/: nút giữ cuộc gọi

The microphone /ðə ˈmaɪkrəfəʊn/ mic

The mute button /ðə mjuːt ˈbʌtn/ nút tắt tiếng

The redial button /ðə ˌriːˈdaɪəl ˈbʌtn/ nút gọi lại

Cấu trúc cần thiết trong giao tiếp điện thoại tiếng Anh

cau-truc-tieng-anh-khi-goi-dien-thoai

busy signal; The line is busy: Tín hiệu bận, đường dây bận, máy bận.

by phone; on the phone; over the phone: qua điện thoại, trên điện thoại

there is no answer: không có người nhấc máy

to answer the phone: trả lời/nhấc máy điện thoại

to call back: gọi lại

to call someone at 888-4567: gọi cho ai đó vào số

to call someone on the phone: gọi điện thoại cho ai đó

to connect to / with someone: kết nối đến/với ai đó

to dial the number: quay số

to hang up; to hang up the receiver: gác máy

to hold, to hold on, to hold the line: chờ/giữ máy

to leave a message: đê lại lời nhắn

to make a phone call: gọi điện thoại

to pick up the phone; to pick up the receiver: nhấc máy, nhấc điện thoại

to press the redial button: nhấn/bấm nút gọi lại

to put through: kết nối/thông qua

to speak / to talk on the phone: nói qua điện thoại

to speak to / with someone by phone

to top up your phone: nạp thẻ điện thoại

Viết đoạn văn tiếng Anh về thiết bị điện tử yêu thích

Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh

mieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh

Nowadays, there are many mobile phones. They are very modern. My favorite phone is the Iphone 12 Pro Max. My father bought it for me when he heard that I had won a scholarship to an American university. My smartphone is black. Its design is extremely luxurious. The phone has a lot of face recognition capabilities for very convenient unlocking. The camera of this phone is very nice. My phone has up to 256GB memory. I like Apple products because their products are very secure and anti-theft. I often use the phone to communicate with family and friends, in study and entertainment. I tải về a lot of apps for learning and entertainment. You can find all the information you want with just a smartphone with an internet connection. The phone is a device with many benefits, but if you do not use it correctly, it can also be extremely harmful. You will be immersed in the entertaining games and forget the more important things to do. Use your phone sensibly so as not to become its slave .

Bản dịch:

Ngày nay có rất nhiều chiếc điện thoại cảm ứng đã được sinh ra. Chúng vô cùng văn minh. Chiếc điện thoại thông minh mà tôi yêu thích là chiếc Iphone 12 Pro Max. Bố tôi đã mua Tặng tôi khi biết tin tôi đậu học bổng của trường ĐH của nước Mỹ. Chiếc điện thoại thông minh mưu trí của tôi có màu đen. Thiết kế của nó vô cùng sang trọng và quý phái. Chiếc điện thoại cảm ứng có nhiều năng lực nhận diện khuôn mặt để mở khóa rất thuận tiện. Camera của chiếc điện thoại cảm ứng này rất đẹp. Điện thoại của tôi có bộ nhớ lên đến 256GB. Tôi thích những mẫu sản phẩm của Apple vì nó có tính bảo mật thông tin và chống trộm rất cao. Tôi thường dùng điện thoại thông minh để liên lạc với người thân trong gia đình và bè bạn, trong học tập và vui chơi. Tôi tải rất nhiều ứng dụng để học tập và vui chơi. Các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm mọi thông tin mà mình muốn chỉ với một chiếc điện thoại thông minh mưu trí có liên kết internet. Điện thoại là một thiết bị có nhiều quyền lợi nhưng nếu bạn không sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó cũng lại vô cùng tai hại. Bạn sẽ đắm chìm trong những game show vui chơi và quên những việc quan trọng hơn phải làm. Hãy sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng của bạn một cách hài hòa và hợp lý để không trở thành nô lệ của nó nhé.

Bài mẫu 2:

In modern times, our continued advance in technology has led to the explosion of many useful electronic devices, one of which is mobile phone. It has become a vital part of peoples life on account of the huge benefits it brings. To begin with, mobile phone is a source of information. With Internet access available anywhere and at any time, users can search for the latest news and keep themselves informed of events around the world. Not only providing information, it also acts as a useful device for storage. Photos, videos, records or texts can all be stored in your phone. For instance, when you attend a lecture but seem to be not quick enough to take note everything, it is possible to record it and play back several times. More than that, the important function making it increasingly appealing nowadays is a source of entertainment, offering people with a wide range of activities in the không lấy phí time such as playing games, listening to music or reading e-books. Last but not least, mobile phone has been upgraded to become a multifunctional device, which can come in handy in different situations. Many cell phones often come with a GPS and a Map application, allowing users to identify their location and get the right way to the place they want. To sum up, mobile phone is undoubtedly one of the greatest inventions, which not only meet the demand for communication, information exchange and entertainment but also offers numerous useful functions that make our life easier .

Bản dịch:

Trong thời kỳ văn minh thời nay, những văn minh không ngừng trong khoa học công nghệ tiên tiến đã dẫn tới sự bùng nổ những thiết bị điện tử tiện ích, trong đó không hề không nói tới điện thoại di động. Thiết bị này đã dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống con người bởi những quyền lợi to lớn mà nó mang lại. Vai trò của điện thoại di động trước hết là cung ứng thông tin. Với Internet thuận tiện liên kết mọi lúc mọi nơi, người dùng hoàn toàn có thể tìm kiếm những tin tức mới nhất và luôn update về những sự kiện diễn ra hằng ngày. Không chỉ mang đến nhiều thông tin, nó còn đóng vai trò như một công cụ tàng trữ có ích. Ảnh, vi deo, ghi âm hay cả văn bản cũng đều hoàn toàn có thể lưu được trong một chiếc điện thoại cảm ứng. Ví dụ như, trong trường hợp bạn nghe bài giảng nhưng không kịp ghi chép lại, bạn hoàn toàn có thể ghi âm và nghe lại để khám phá rõ hơn. Và hơn thế, một công dụng quan trọng của điện thoại cảm ứng khiến cho nó ngày càng trở nên mê hoặc lúc bấy giờ chính là phương tiện đi lại vui chơi, phân phối những hoạt động giải trí như chơi game, nghe nhạc hay đọc sách truyện trực tuyến. Không dừng lại ở đó, điện thoại cảm ứng thời nay vẫn đang liên tục được tăng cấp để trở thành một thiết bị đa công dụng, Giao hàng con người ở nhiều nghành khác nhau. Hầu hết điện thoại thông minh được setup GPS ( thiết bị xác định toàn thế giới ) và ứng dụng Bản đồ, được cho phép tất cả chúng ta biết vị trí hiện tại của mình và tìm được đường tới khu vực mình muốn. Có thể thấy rằng điện thoại di động là một trong những ý tưởng vĩ đại nhất của trái đất, không riêng gì cung ứng nhu yếu về tiếp xúc, trao đổi thông tin và vui chơi mà còn mang lại nhiều công dụng hữu dụng khác giúp cho đời sống con người thuận tiện hơn .

Thuyết trình về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

Một số lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

– Help people communicate with each other easily, quickly and economically.

– It is an effective tool to work and exchange information anytime, anywhere.

– A place to entertain, watch movies, read newspapers.

– The phone is used to store information, a means of taking pictures, even an object to show the level of the owner.

Một số tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

– Affects human health, especially eyes, brain caused by waves, spine,…

– Expenses for purchase and repair.

– Spending a lot of time makes people easily distracted from work.

– There is less and less affection and direct conversation between people.

Một số từ vựng tiếng Anh thường dùng

Tiếng Anh

Ý nghĩa

on the occasion of something

nhân dịp

keep in touch

giữ liên lạc

feature

tính năng

function

chức năng

application

ứng dụng

digital camera

máy chụp ảnh kỹ thuật số

an essential part of…

một phần quan trọng của

get instant access to…

truy cập nhanh đến…

communication

truyền thông

entertainment device:

thiết bị giải

social media

mạng xã hội

Mẫu thuyết trình về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

With the advancement of science and technology, the phone has become everyone’s smart friend. There is no denying the strength that the phone brings because of the following reasons. First of all, the fundamental benefit of a phone is that it makes communication easier than ever. Now, even though we are halfway around the world, we can still see the other person’s face and hear the voice. This way is more convenient for everyone to use. In addition, with a phone, we can take pictures and save great moments, not much different from a camera. In our free time, we can use the phone to relax, it’s very interesting. Furthermore, smartphones have many other great applications such as alarms, notes, calculator, information lookup, and more. We cannot ignore the downside of the phone. Firstly, people, especially young people, tend to carry cell phones all the time, which reduces the real connection between people. Besides, a lot of phone abuse even reduces your study and work efficiency. That is because people are often attracted to entertainment functions such as games, social networks, etc., which waste a lot of their time. In addition, some types of phone screen light can be harmful to your eyes and the radiation from this device is not good for your brain and health.

So we need to know how to control our actions and the phone is just a tool in life.

Bản dịch:

Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, điện thoại đã trở thành người bạn thông minh của mọi người. Không thể phủ nhận điểm mạnh mà chiếc điện thoại mang lại bởi những lý do sau đây. Trước hết, lợi ích cơ bản của điện thoại là nó giúp cho việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, dù cách xa nửa vòng Trái đất nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt, nghe thấy giọng nói của đối phương. Cách này tiện lợi hơn cho mọi người khi sử dụng. Ngoài ra, với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời, không khác mấy so với máy ảnh. Những lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể dùng điện thoại để thư giãn, thật là thú vị. Hơn nữa, điện thoại thông minh còn có nhiều ứng dụng tuyệt vời khác như báo giờ, ghi chú, máy tính, tra cứu thông tin, v.v. Chúng ta không thể bỏ qua nhược điểm của điện thoại. Thứ nhất, mọi người, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng luôn mang theo điện thoại di động, điều này làm giảm sự kết nối thực sự giữa mọi người. Bên cạnh đó, việc lạm dụng điện thoại nhiều thậm chí còn làm giảm hiệu quả học tập và công việc của bạn. Đó là bởi vì mọi người thường bị thu hút bởi các chức năng giải trí như trò chơi, mạng xã hội, …, làm lãng phí rất nhiều thời gian của họ. Ngoài ra, một số loại ánh sáng màn hình của điện thoại có thể gây hại cho mắt của bạn và bức xạ từ thiết bị này không tốt cho não và sức khỏe của bạn.

Vì thế chúng ta cần biết làm chủ hành động của mình và điện thoại chỉ là công cụ trong cuộc sống.

Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý bạn đọc những nội dung liên quan đến cách miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh cho các thí sinh sẽ tham dự thi Ielts. Trong đó, chúng tôi mách bạn những từ vựng miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh Ielts; các bộ phận của điện thoại bằng tiếng Anh; viết đoạn văn tiếng Anh về thiết bị điện tử yêu thích; thuyết trình về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh… Hi vọng những nội dung chúng tôi chia sẻ hữu ích cho quý bạn đọc. Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin hay muốn dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang nhiều ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với các chuyên gia dịch thuật tiếng Anh của chúng tôi khi cần hỗ trợ theo các thông tin sau

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438 Ms Quỳnh  – 0947.688.883 Ms Tâm để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com.vn hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% – 50% giá trị đơn hàng

Bước 5: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật chuyên nghiệp – Midtrans để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật chuyên nghiệp –  MIDtrans

Văn Phòng dịch thuật Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Phòng dịch thuật TP HCM: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng dịch thuật Quảng Bình: 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Văn phòng dịch thuật Huế: 44 Trần Cao Vân, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Văn Phòng dịch thuật Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
Văn Phòng dịch thuật Quảng Ngãi: 449 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Văn phòng dịch thuật Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Văn Phòng dịch thuật Bình Dương: 123 Lê Trọng Tấn, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Và nhiều đối tác liên kết ở các tỉnh thành khác
Hotline: 0947.688.883 –  0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com.vn


#Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh; #Viết đoạn văn tiếng Anh về thiết bị điện tử yêu thích; #Bài viết về phát minh điện thoại bằng tiếng Anh; #Các bộ phần của điện thoại bằng tiếng Anh; #Thuyết trình về lợi ích và tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh; #Tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh; #Miêu tả điện thoại bằng tiếng Trung; #Viết đoạn văn về việc sử dụng điện thoại bằng tiếng Hàn